Portland Holidays

► Cel ► Metoda ► Rezultat

  • Aktualizacja bazy danych klientów
  • Zachęcenie do odwiedzin strony internetowej
  • Podziękowanie dla ponad 27.000 klientów

  • Kampania marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu personalizacji zdjęć
  • wysoki stopień indywidualizacji z osobistym adresem URL
  • Wykorzystanie osobistej strony internetowej z zapisanymi już danymi na temat klienta, które mogą być aktualizowane online

  • 14 % adresatów kampanii reklamowej zalogowało się na swojej osobistej stronie internetowej i uaktualniło swoje dane

Portland Holidays