Badanie porównawcze instytutu im. Siegfrieda Vögele oraz przedsiębiorstwa Edeka Südwest

Badanie porównawcze instytutu im. Siegfrieda Vögele oraz przedsiębiorstwa Edeka Südwest

Próg reakcji klienta o wysokości 67%, podwojenie przeciętnego obrotu

Dowiedziono, iż personalizacja zdjęć zwiększa stopień reakcji w marketingu dialogowym.
Jednak czy drogie kampanie reklamowe posługujące się personalizacją zdjęć są opłacalne?
Instytut im. Siegfrieda Vögele postanowił to zbadać. Po raz pierwszy dokonano porównania klasycznie adresowanej kampanii reklamowej oraz kampanii bazującej na personalizowanych zdjęciach w druku cyfrowym. Sprzedawca artykułów spożywczych, firma Edeka Südwest, wysłała do części swoich klientów kartki urodzinowe z motywem zawierającym personalizowane zdjęcie oraz kupon rabatowy. Druga grupa klientów otrzymała zwyczajnie zaadresowane kartki urodzinowe. Następnie poddano analizie różne oddziaływanie reklamy na podstawie wywiadów telefonicznych.
W znacznie wyższym stopniu klienci zapamiętali reklamę opatrzoną personalizowanym motywem. Uwidoczniło się to przede wszystkim w „spontanicznych wspomnieniach”.


Siegfried Vögle InstitutSiegfried Vögle Institut

Pod względem czynników jakościowych Edeka w znacznym stopniu podwyższyła swoje wartości wizerunkowe w zakresie kompetencji personalnych, jakości i świeżości towaru. Subiektywna ocena tych czynników po kampanii z zastosowaniem personalizowanych zdjęć była wyższa niż wcześniej. Indywidualne podejście do klienta wpłynęło na pozytywną ocenę jakości usług. Tym samym udowodniono, że zastosowanie personalizowanych motywów w środkach komunikacji marketingowej pozytywnie oddziałuje na wizerunek marki w zakresie czynników jakościowych, takich jak uwaga i zaangażowanie.

Jednak także pod względem czynników ilościowych kampania marketingowa przy wykorzystaniu kartek urodzinowych może zostać uznana za skuteczną. 67 procent adresatów wykorzystało swój kupon rabatowy. Przy tym zakupie została ponadto podwojona przeciętna wartość sprzedaży klientów.